Vår vision är en värld där ekosystemet blomstrar, där sociala system är hållbara och där ett rikt kulturliv bidrar till att människa och natur lever i harmoni.

Med växande världsbefolkning och ett överutnyttjande av jordens resurser är det bråttom att ställa om till ett hållbart samhälle. Människor behöver engageras på flera olika plan för att möta de utmaningar som klimatförändring, miljöförstöring och ökade samhällsklyftor innebär.

Artister för miljön 1990Insikten i den här problematiken resulterade i att nätverket Artister för Miljön bildades i oktober 1990. Då var över 80 artister från film-, media- och teaterbranschen med i nätverket.

Våren 2011 ombildades Artister för miljön till en ideell förening.

För att genomföra en hållbar omställning och för att klara de miljömässiga och resursmässiga utmaningar vi står inför idag, behövs flera åtgärder på olika nivåer. I kommunikationen kring hållbarhetsfrågor används ofta en faktabaserad information som, i många situationer, kan behöva ett artistiskt komplement – ”infotainment”.

 

Artister för Miljön samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna musiker, skådespelare, konstnärer och andra kulturarbetare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Tillsammans sprider vi kunskap och miljöinspiration med hjälp av sceniska uttryck som vilar på en vetenskaplig grund.

utbildningVåra artister är utbildade inom Det Naturliga Steget, och har med sig kunskap om dagens stora hållbarhetsutmaningar;
Hur man går från ord till handling och konkreta tips på hur man minskar sin klimatpåverkan.

 

För mer info om Artister för miljön se föreningens stadgar »

 

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *