HÅLLBARHETSTIPS FÖR ARTISTER OCH ARRANGÖRER

Som artist, kulturarbetare eller arrangör finns det många sätt att arbeta för hållbarhet. Artister för Miljön har här tagit fram tips på hur man kan tänka, såväl i jobbet som privat.

Idéer för din Rider

AfM:s klimatkomposition

Vi människor och artister står för utsläpp och negativ påverkan på naturen. Därför erbjuder AfM något som vi kallar för ”Klimatkomposition”. 

”Heter det inte kompensation?”, kanske du tänker. Nja, vi i Artister för Miljön tror inte att man kan kompensera för sina utsläpp. Men man kan fortfarande göra bra saker för både klimatet och naturen.

Så här går det till 

När du har ekonomiska diskussioner med din arrangör så berättar du att du är med i AfM och att vi brukar rekommendera en klimatavgift på resor och att pengarna oavkortat går till de av AfM rekommenderade organisationerna. Vi rekommenderar att kostnaden delas mellan arrangören och artisten så att artisten betalar 50% och arrangören betalar 50%. 

Om arrangören accepterar det så sätter du det på fakturan och du ser till att pengarna vidarebefordras till miljöorganisationen. Alternativt att du efter föreställningen meddelar arrangören hur mycket som ska sättas in och vart det ska gå.

Hur mycket

Vi rekommenderar:

1. Bil, 3 kg CO2/mil (bensin) * 900 kr/tCO2 (Sveriges koldioxidskatt) = 3 kr/mil

2. Flyg inom Europa, 500 kg CO2 (London tor) –> 500 kr

3. Flyg utanför Europa, 2500 kg CO2 (NY tor) –> 2000 kr  

Exempel:

Om det gäller en bilresa tur och retur till Göteborg, 100 mil, så blir klimatkompositionen 300 kr. Arrangören betalar 150 kr och Artisten 150 kr.

Vart går pengarna

Det finns många bra sätt att stötta miljöarbetet vi har två förslag på lämpliga klimatkompositioner.

Naturarvet

https://naturarvet.se/

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning.

Genom Naturarvet köper vi svensk gammelskog som binder koldioxid och gynnar biologisk mångfald. Det kompenserar inte för alla utsläpp, men bevarar viktiga miljöer som kan vara avgörande för att vi ska kunna fortsätta leva i harmoni med naturen. För precis som i en bra komposition behöver vi samspelet. 

När träd som annars skulle ha avverkats i stället skyddas och får stå kvar så binder de koldioxid.

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/

Resor och Transporter

Ta tåget är det enkla rådet. Tyvärr fungerar det inte alltid, då måste man välja något annat.

Res mindre är ett annat bra råd, men arrangörerna kan sällan anpassa sina föreställningar efter var artisterna befinner sig även om de som planerar gör så gott de kan. Ha alltid med reseeffektivitet när ni planerar resrouten 

Tänk så här. Det viktigaste är bränslet kommer från hållbara källor. Om du använder el, biobränsle, vätgas eller något annat förnybart så se till att det har en så bra miljömärkning som möjligt och driv på och kräv av beslutsfattare att miljömärkningen av bränsle utvecklas.

Undvik fossila bränslen och energikällor.

Om du väljer att klimatkomponera enligt Artister för Miljöns förslag så ökar du kostnaden för resor lite grann. Många menar att det i sig gör att vi effektiviserar resandet. Dessutom används pengarna till något bra som driver utvecklingen i rätt riktning.

Ekonomi

Många forskare menar att man med ekonomiska styrmedel kan styra utvecklingen åt rätt håll. Speciellt om de kombineras med regleringar. Grundtanken är att den som förorenar ska betala. Det ska vara dyrt att släppa ut koldioxid och att förstöra den biologiska mångfalden. Det ska vara billigt att göra rätt. Det är dit vi ska, det är långt innan vi är där. Kräv mer av politikerna.

Konsumtion

Att inte konsumera är förstås bäst och framförallt att inte göra det i onödan. När vi konsumerar så ska vi göra det på ett hållbart sätt. Återanvändning och återvinning är bra. Miljömärkt och Fairtrade är också bra. Välj märkningar som är transparenta. De flesta märkningarna har sina brister, men de har som mål att driva utvecklingen åt rätt håll. Vilka som står bakom märkningen är viktigt och att den är av Typ 1, vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. 

Om det är producenten själv som står bakom märkningen finns risken att kortsiktiga ekonomiska drivkrafter kan få allt för stor betydelse. De flesta miljömärkningarnas kriterier förhandlas fram av parter med olika mål för att nå en uppslutning kring resultatet. 

Bra miljöval (Falken) är Naturskyddsföreningens märke. De har tuffa krav.

KRAV drivs av  en ideell förening och sätter tuffa krav och lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.

Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 

MSC är den bästa miljömärkningen för fisk även om den ibland hotas av för mycket kompromisser.

Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

EU-Blomman  (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.

FSC – för skogsprodukter är en global märkning, vilket både är en styrka vad gäller geografisk täckning, men också en utmaning i att inte urvattnas av så många olika intressen världen över. Märkningen har blivit ifrågasatt, men i dagsläget finns ingen annan märkning.

Kommunikation – några tankar från artisten Erik Winqvist

Som skådespelare och artist vet jag att man kommunicerar bäst med undertexter, bilder, berättelser och liknelser. 

Fakta och resonemang är viktiga, men kommunicerar dåligt.

Till exempel kan jag på scen säga att ”kärlek är viktigt”. Det är sant och går fort att säga, men det kommunicerar först när man ”krånglar till det”. Skriver en dikt eller låttext, en teaterpjäs, gärna en dramaserie eller något annat.

Det blir långt, spännande, berörande och mycket intressant. Det påverkar och berör. Kort sagt, det kommunicerar med berättelser.

Musik, till exempel, har kanske den optimala undertexten. Den kommunicerar, påverkar helt utan faktafull tydlighet.

Likadant är det nog när man ska kommunicera miljöfrågor, man måste använda undertexter, bilder och berättelser, det som i näringslivet idag går under modeordet Storytelling.

Men det kan gå fel…

Samhället är fullt av exempel på missbrukade ”undertexter” där vi i historien och nutiden set maktfullkomliga ledare  som med bilder, historier och resonemang driver fram krig, förtryck och korruption. De bygger sina resonemang på falsk eller irrelevant kunskap, men bilderna är tydliga och engagerar.

Så får vi inte göra när vi ska kommunicera miljöfrågor.

Vi måste bygga våra berättelser på det vi vet är sant och lyssna på forskarna och bygga berättelserna på verkligheten.

Var finns underlaget så att du kan skapa berättelser och undertexter

Det kan vara svårt att finna undertexter, bilder, liknelser, metaforer. Det kan även vara ont om spännande resonemang. Utgå från ”trista fakta” som du kan bygga dina intressanta, berörande kommunicerande berättelser på.

Gör så här

Så mitt råd är att du bygger dina egna berättelser om miljöfrågor. Använd dem, berätta. 

Se hur de tas emot och anpassa dina metaforer, de ska sätta spår och utmynna i handling hos mottagaren.

När dina berättelser har saklig grund kommer mottagarens handlingar vara bra för miljön. 

Lycka till

Erik Winqvist

 

Checklista för leverantörer kommer snart

Play Video