HÅLLBARHETSTIPS FÖR ARTISTER OCH ARRANGÖRER

Som artist, kulturarbetare eller arrangör finns det många sätt att arbeta för hållbarhet. Artister för Miljön har här tagit fram tips på hur man kan tänka, såväl i jobbet som privat.

Idéer för din Rider

AfM:s klimatkomposition

Vi människor och artister står för utsläpp och negativ påverkan på naturen. Därför erbjuder AfM något som vi kallar för ”Klimatkomposition”. 

”Heter det inte kompensation?”, kanske du tänker. Nja, vi i Artister för Miljön tror inte att man kan kompensera för sina utsläpp. Men man kan fortfarande göra bra saker för både klimatet och naturen.

Så här går det till 

När du har ekonomiska diskussioner med din arrangör så berättar du att du är med i AfM och att vi brukar rekommendera en klimatavgift på resor och att pengarna oavkortat går till de av AfM rekommenderade organisationerna. Vi rekommenderar att kostnaden delas mellan arrangören och artisten så att artisten betalar 50% och arrangören betalar 50%. 

Om arrangören accepterar det så sätter du det på fakturan och du ser till att pengarna vidarebefordras till miljöorganisationen. Alternativt att du efter föreställningen meddelar arrangören hur mycket som ska sättas in och vart det ska gå.

Hur mycket

Vi rekommenderar:

1. Bil, 3 kg CO2/mil (bensin) * 900 kr/tCO2 (Sveriges koldioxidskatt) = 3 kr/mil

2. Flyg inom Europa, 500 kg CO2 (London tor) –> 500 kr

3. Flyg utanför Europa, 2500 kg CO2 (NY tor) –> 2000 kr  

Exempel:

Om det gäller en bilresa tur och retur till Göteborg, 100 mil, så blir klimatkompositionen 300 kr. Arrangören betalar 150 kr och Artisten 150 kr.

Vart går pengarna

Det finns många bra sätt att stötta miljöarbetet vi har två förslag på lämpliga klimatkompositioner.

Naturarvet

https://naturarvet.se/

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning.

Genom Naturarvet köper vi svensk gammelskog som binder koldioxid och gynnar biologisk mångfald. Det kompenserar inte för alla utsläpp, men bevarar viktiga miljöer som kan vara avgörande för att vi ska kunna fortsätta leva i harmoni med naturen. För precis som i en bra komposition behöver vi samspelet. 

När träd som annars skulle ha avverkats i stället skyddas och får stå kvar så binder de koldioxid.

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/

Den här sidan är under utveckling, följande kommer snart! 

Fossilfria transporter

Mat

Energi

Ekonomi

Konsumtion

Kommunikation

Checklista för leverantörer 

Play Video