Känslor på vetenskaplig grund

Vi har en akut klimatkris med ett kort tidsfönster att vända utsläppskurvan. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen, för första gången orsakad av en art – vi människor. Tilliten i våra samhällen urholkas och minskar vår möjlighet att vända utvecklingen rätt.

Kulturen har en unik förmåga att beröra och inspirera. Fler behöver bli ambassadörer och förebilder som visar vägen till en hållbar framtid. I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.

GÖR SKILLNAD

Med ett nätverk av Sveriges mest inflytelserika kulturprofiler kan vi kraftsamla tillsammans för miljöns bästa.

GÖR DIG HÖRD

Det var länge sen det var ”god tid” att göra något för miljön, men det är ännu inte för sent – och vi behöver dig.

GÖR DET TILLSAMMANS

Det kan kännas tufft att driva en så stor kamp, men det blir lättare med över 300 artister och förkämpar för miljön.


LÄR DIG MER

Som artist, kulturarbetare eller arrangör finns det många sätt att arbeta för hållbarhet. Artister för Miljön har tagit fram tips på hur man kan tänka, såväl i jobbet som privat. 

AKTUELLT JUST NU

Vi sprider kunskap om klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling – och diskuterar hur kunskapen bäst bör kommuniceras. Se aktuellt på vår FB-sida.