”Det är vi, du och jag, som sabbar vår miljö.”

artister för miljön x magnus carlson

Känslor på vetenskaplig grund

Vi är ett nätverk av artister som mobiliserar, informerar och inspirerar till hållbarhet.

Vi har en akut klimatkris med ett kort tidsfönster att vända utsläppskurvan. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen, för första gången orsakad av en art – vi människor. Tilliten i våra samhällen urholkas och minskar vår möjlighet att vända utvecklingen rätt.

Kulturen har en unik förmåga att beröra och inspirera. Vi behöver bli ambassadörer och förebilder som visar vägen till en hållbar framtid. I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.

afm grundas

miljömentorer

artister utbildade

vill du bli en artist för miljön?

gör skillnad

Med ett nätverk av Sveriges mest inflytelserika kulturprofiler kan vi kraftsamla tillsammans för miljöns bästa.

gör dig hörd

Det var länge sen det var ”god tid” att göra något för miljön, men det är ännu inte för sent – och vi behöver dig.

gör det tillsammans

Det kan kännas tufft att driva en så stor kamp, men det blir lättare med över 300 artister och förkämpar för miljön.

Några av våra artister

Magnus Carlson
Elisa Lindström
Danny Saucedo
Tess Merkel
Fredrik Berling
Malin Berghagen
Jonas Nerbe
Tina Ahlin
Play Video