”Det är vi, du och jag, som sabbar vår miljö.”

artister för miljön x magnus carlson

laddstation för hållbar inspiration

Artister för Miljön är budbärare som tolkar vår tids hållbarhetsutmaningar – med konst, humor och meningsfulla gig som verktyg.

Artister för Miljön söker kassör

Tycker du om siffror och tror på konstens roll i vår resa till en hållbar framtid, då är detta rollen för dig!

AfM är en ideell förening med artister som mobiliserar, informerar och inspirerar till hållbarhet. Våra medlemmar utbildas och får verktyg att använda kunskapen i sin verksamhet. Vi grundades 1990 och vår första ordförande var Anni Frid Lyngstad och har till i dag utbildat nära 400 i svensk artistkår i en helhetssyn på hållbarhet.

Vi står inför en spännande utveckling och vår nuvarande kassör skall koncentrera sig på den utbildning han går, varför vi säker hans ersättare. Artister för Miljön välkomnar mångfald i alla dess aspekter och ser också gärna att du är konstnärligt verksam på något sätt. Rollen är idag ideell och omfattar enkel bokföring, resultat- och balansrapporter samt basal cash flow analys till styrelsemöten samt sammanställande av underlag för årsredovisning och revision. Som kassör är man ordinarie medlem i vår styrelse.

För mer information kontakta vår Generalsekreterare Åsa på asa@artisterformiljon.se

För att övervinna de miljömässiga och sociala utmaningar vi står inför behöver vi driva förändring på flera nivåer. Faktabaserad information behöver i många fall ett artistiskt komplement – ”infotainment”. Vi ser artisteri som ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen.
I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.

Sedan 1990 har Artister för Miljön varit en plattform där vetenskap och kultur möts. Organisationen startades av Karl-Henrik Robèrt och Anni-Frid Lyngstad, och återupplivades 2011 under ledning av Pär Holmgren. Vi samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna kulturutövare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Tillsammans sprider vi kunskap och inspiration genom sceniska uttryck som berör och accelererar engagemang.

Nästa utbildning
mars 2020

Vill du bli en Artist för Miljön? Håll utkik på hemsidan efter vår nästa utbildning.

afm grundas

miljömentorer

artister utbildade

våra artister

vill du bli en artist för miljön?

gör skillnad

Med ett nätverk av Sveriges mest inflytelserika kulturprofiler kan vi kraftsamla tillsammans för miljöns bästa.

gör dig hörd

Det var länge sen det var ”god tid” att göra något för miljön, men det är ännu inte för sent – och vi behöver dig.

gör det tillsammans

Det kan kännas tufft att driva en så stor kamp, men det blir lättare med över 300 artister och förkämpar för miljön.
Senaste utbildningen

28 oktober 2019 kl 16.30 -19.00 

Kungliga musikhögskolan, Valhallavägen 105

Stockholm

Tack alla gamla och nya medlemmar för ert engagemang under en fullspäckad dag!
Play Video