”Det är vi, du och jag, som sabbar vår miljö.”

artister för miljön x magnus carlson

laddstation för hållbar inspiration

Artister för Miljön är budbärare som tolkar vår tids hållbarhetsutmaningar – med konst, humor och meningsfulla gig som verktyg.
För att övervinna de miljömässiga och sociala utmaningar vi står inför behöver vi driva förändring på flera nivåer. Faktabaserad information behöver i många fall ett artistiskt komplement – ”infotainment”. Vi ser artisteri som ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen.
I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.

Sedan 1990 har Artister för Miljön varit en plattform där vetenskap och kultur möts. Organisationen startades av Karl-Henrik Robèrt och Anni-Frid Lyngstad, och återupplivades 2011 under ledning av Pär Holmgren. Vi samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna kulturutövare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Tillsammans sprider vi kunskap och inspiration genom sceniska uttryck som berör och accelererar engagemang.

Artister för Miljön på Sveriges Riksdag

Den 25 april 2018 intog Artister för Miljön Sveriges Riksdag för seminariet ”Musik & Politik – hur förändrar vi världen tillsammans”

afm grundas

miljömentorer

artister utbildade

våra artister

vill du bli en artist för miljön?

gör skillnad

Med ett nätverk av Sveriges mest inflytelserika kulturprofiler kan vi kraftsamla tillsammans för miljöns bästa.

gör dig hörd

Det var länge sen det var ”god tid” att göra något för miljön, men det är ännu inte för sent – och vi behöver dig.

gör det tillsammans

Det kan kännas tufft att driva en så stor kamp, men det blir lättare med över 300 artister och förkämpar för miljön.

Anmäl dig till nästa utbildning genom att skicka ett mail till info@artisterformiljon.se

Måndag 28 oktober 16.30-19.00
Kungliga musikhögskolan, Valhallavägen 105
Stockholm

nästa utbildning

28 oktober 2019 kl 16.30 -19.00 

Kungliga musikhögskolan, Valhallavägen 105
Stockholm

En fullspäckad dag med tidigare medlemmar och artister som gör dig till en fullfjädrad artist för miljön!

Play Video