vi är artister för miljön!

”Music can change the world, because it can change people” – Paul ”Bono” David Hewson

Artister för Miljön är budbärare som tolkar vår tids hållbarhetsutmaningar – med konst, humor och meningsfulla gig som verktyg.

För att övervinna de miljömässiga och sociala utmaningar vi står inför behöver vi driva förändring på flera nivåer. Faktabaserad information behöver i många fall ett artistiskt komplement – ”infotainment”.
Vi ser artisteri som ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen. I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.
 
Sedan 1990 har Artister för Miljön varit en plattform där vetenskap och kultur möts. Organisationen startades av Karl-Henrik Robèrt och Anni-Frid Lyngstad, och återupplivades 2011 under ledning av Pär Holmgren.
Vi samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna kulturutövare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Tillsammans sprider vi kunskap och inspiration genom sceniska uttryck som berör och accelererar engagemang.
Play Video