Artister för Miljön är budbärare som tolkar vår tids hållbarhetsutmaningar – med konst, humor och meningsfulla gig som verktyg.

För att övervinna de miljömässiga och sociala utmaningar vi står inför behöver vi driva förändring på flera nivåer. Faktabaserad information behöver i många fall ett artistiskt komplement – ”infotainment”. 

Vi ser artisteri som ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen. I låttexter, teaterföreställningar, konstverk och andra kulturella uttryck kan vi förmedla budskap och bringa klarhet i sådant som annars kan uppfattas som abstrakt och som, i många fall, snarare bidrar till klimatångest än framtidstro.

Sedan 1990 har Artister för Miljön varit en plattform där vetenskap och kultur möts. Organisationen startades av Karl-Henrik Robèrt och Anni-Frid Lyngstad, och återupplivades 2011 under ledning av Pär Holmgren. Artister för Miljön har grundats som ett syskon till andra liknande organisationer, som Läkare för miljön och Ingenjörer för miljön. 

Vi samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna kulturutövare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Tillsammans sprider vi kunskap och inspiration genom sceniska uttryck som berör och accelererar engagemang.

”Klimat och miljö påverkar allas våra liv, och informationen måste spridas i alla skrån. Vår generation måste få det att hända” 

Jakob Samuel, artist

Generalsekreterare och styrelse

Emily Feijen – Generalsekreterare och ledamot

Civilekonom med stor erfarenhet av arbete inom ideella organisationer, såsom Sveriges Stadsmissioner, Äldrekontakt och senast från Naturskyddsföreningen där hon arbetade med företagssamarbeten och stora evenemang. Tidigare marknadschef för hållbarhetsföretaget Weleda och talesperson för Svensk handels miljögrupp inom livsmedel. Föreningens talesperson och presskontakt.

Telefon: +46706659520
E-post: emily.feijen@artisterformiljon.se

Jan Peter Bergkvist – Ordförande 

Med bred bakgrund i hotellnäringen, idag hållbarhetsrådgivare och aktiv i styrelsen för Stockholm Water Foundation samt vice ordförande i det statliga bolaget MISAB (Svanen och EU blomman).

Mobil +46766336868
E-post: janpeter.bergkvist@sleepwell.nu

Karin Beckérus – Vice Ordförande 

Karin är aktiv artist och låtskrivare med stort engagemang för musik/kulturpolitik, innovation och hållbarhet. Hon har jobbat med utbildning, journalistik och påverkansarbete relaterat till hållbarhet
och musik och sitter i styrelsen för musikorganisationerna Skap, Stim och Svensk Musik.

Mobil +46707108516
E-post: karin.beckerus@artisterformiljon.se

Erik Winqvist – Ledamot

Erik Winqvist är artist, sjunger och spelar saxofon. Ibland också skådespelare. Han tolkar texter och låtar och skriver manus. Han är också miljödebattör och driver hemsidan Miljötrappan. Hans engagemang om skog syns tydligt i projektet Skog och Saxofon. Ofta är han föredragshållare på olika företag.

Mobil: +46708776667
E-post: erik@winkir.se
Hemsidor:
www.musikochteater.se
www.miljotrappan.se

Angelina Pavanelli – Ledamot

Angelina Pavanelli är artist och musikproducent från Eskilstuna. Hon är engagerad i klimatfrågan och aktiv med att arrangera event och att producera musik som kopplar samman klimatfrågan med populärkultur.

Mobil: +46735605834
E-post: angelina.pavanelli@artisterformiljon.se

Mårten Lind – Revisor och ledamot

Mårten är en klimatengagerad ingenjör med forskarbakgrund som varit med I AfM i fyra år varav tre år som kassör. Han har en doktorsexamen i energisystem från KTH och har de senaste 12 åren jobbat med att höja klimatambitionerna och klimatinvesteringarna inom svenskt näringsliv, dels som konsultchef dels som VD på ett företag i klimatkompensationsbranschen. Just nu jobbar han på Solkompaniet med solcellsinstallationer. Mårten spelar gitarr i ett band och ser kulturen som en minst lika stark kraft i klimatomställningen som näringslivet.

Sofia Rickberg – Sekreterare

Sofia är till vardags strategisk kommunikatör på Vinnova. Hon har både lång och bred erfarenhet av kommunikation, forskning och konst i kombination och har tidigare arbetat med att bland annat kommunicera polarforskning och konstnärlig forskning.

Sofia är expert på såväl virtuella som fysiska möten och events. Driver också Dansa ihop där hon erbjuder världens enklaste och roligaste dansklasser inom ramen för The World Groove Movement och härlig utomhusdans i Stockholms parker.

E-post: sofia.rickberg@artisterformiljon.se

Peder Karlsson – Adjungerad ledamot

Adjungerad professor i Innovative Choir Leading vid Royal Academy of Music i Aarhus&Aalborg, Danmark sedan 2015. Har en bakgrund som artist, låtskrivare och arrangör. Var med och startade sånggruppen The Real Group 1984. Slutade sjunga med gruppen 2010.

Musikalisk chef för kören Perpetuum Jazzile, Slovenien, 2011-14. Är sedan 2016 ordförande i föreningen End Ecocide Sverige och är även aktiv i nätverket Naturens Rättigheter i Sverige.

Mobil: +46 70 7272416
E-post: peder.karlsson@endecocide.se

Valberedning

Jonas Oldmark, Bakgrund från bl a Svanen, WWF, Det Naturliga Steget, jonas.oldmark@viablefuture.se

Jakob Samuel, sångare som bl a var med i rockbandet Poodles, scatcatjakob@gmail.com

Vetenskapsgrund

Organisationen grundades förutom av ”Abba-Frida” av Karl-Henrik Robért, som tog fram ”Det naturliga steget”. Det är en metod som handlar om att vi måste tillfredsställa våra grundläggande behov utan att undergräva balansen i de sociala och ekologiska systemen. 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk ökning av:

 • Ämnen som utvinns ur berggrunden
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa mineraler som är sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, använda alla gruvframställda material effektivt och systematiskt minska vårt beroende av fossila bränslen.
 • Koncentrationen av ämnen som produceras i samhället
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa svårnedbrytbara och onaturliga ämnen syntetiska med de som det normalt finns rikligt av eller bryts ned lättare i naturen. Men även använda alla ämnen som produceras av samhället effektivt och släppa ut dem i en takt som inte överbelastar naturens balanserande förmåga.
 • Utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald
  För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade ekosystem, systematiskt använda både resurser och mark på på ett produktivt och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, till exempel förändrad markanvändning.

Och i det samhället hindras inte människor att

 • Möta sina behov
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi skapa och stödja åtgärder och strategier för att avlägsna hinder som undergräver människors förmåga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov, till exempel osäkra arbetsförhållanden, löner som det inte går att leva på, missbruk av politisk, ekonomisk eller social påverkan, och slösaktig eller orättvis resursförbrukning.

Hitta oss på Facebook.