vi-skogen

Vi-skogen planterar träd som binder koldioxid från atmosfären, minskar fattigdom och hjälper människor att anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatkompensation genom Vi-skogen innebär trippel nytta och långsiktig hållbar utveckling för både människor och miljö.

Vi-skogen är en biståndsorganisation som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom. Plan Vivo är internationellt erkänd som en seriös och etisk certifieringsstandard för klimatkompensation (www.planvivo.org). Den fokuserar exklusivt på kooperativa grupper inriktade på hållbar odling, trädplantering och fattigdomsminskning.

Området runt Victoriasjön upplever redan idag stora förändringar i väderförhållanden. Bönderna får svårt att planera sina odlingar när regnen inte kommer som de ska. Att stödja Vi-skogens arbetet innebär att du och ditt företag både hjälper några av de fattigaste människorna i världen att anpassa sig till ett förändrat klimat samtidigt som ni minskar den generella klimatbelastningen. Att bönderna samtidigt blir bättre organiserade och får rådgivning om hur de producerar för marknaden, innebär att deras utsatthet ytterligare minskar. Allt detta ryms inom ramen för projektet.

Medvetenheten och viljan att ta ansvar för sin klimatpåverkan fullt ut är alltmer viktigt för företag idag. Vi som påverkar klimatet mest har en möjlighet att bidra till att minska sårbarheten hos de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, nämligen fattiga bönder i
utvecklingsländer. Vi-skogen erbjuder klimatkompensation genom vårt Plan Vivo-certifierade projekt mot gåvor från företag som har ett seriöst miljöengagemang och som aktivt arbetar för att i första hand minska sina utsläpp.

Vi-skogen
Adress: 105 33 Stockholm
Telefon: 08 120 371 36
plantera@viskogen.se
http://www.viskogen.se/Företag/Klimatkompensation.aspx

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *