Hållbarhetstips

Som artist, kulturarbetare eller arrangör finns det många sätt att arbeta för hållbarhet. Artister för Miljön har här tagit fram tips på hur man kan tänka, såväl i jobbet som privat. Sugen på att läsa ännu mer om miljö och klimat? Artisten och AfM:s styrelseledamot Erik Winqvist har samlat en kunskapskälla och prioriterade budskap på sin hemsida.

Resor och Transporter

Ta tåget är det enkla rådet. Tyvärr fungerar det inte alltid, då måste man välja något annat.

Res mindre är ett annat bra råd, men arrangörerna kan sällan anpassa sina föreställningar efter var artisterna befinner sig även om de som planerar gör så gott de kan. Ha alltid med reseeffektivitet när ni planerar resrouten 

Tänk så här. Det viktigaste är bränslet kommer från hållbara källor. Om du använder el, biobränsle, vätgas eller något annat förnybart så se till att det har en så bra miljömärkning som möjligt och driv på och kräv av beslutsfattare att miljömärkningen av bränsle utvecklas.

Undvik fossila bränslen och energikällor.

Om du väljer att klimatkomponera enligt Artister för Miljöns förslag så ökar du kostnaden för resor lite grann. Många menar att det i sig gör att vi effektiviserar resandet. Dessutom används pengarna till något bra som driver utvecklingen i rätt riktning.

Ekonomi

Många forskare menar att man med ekonomiska styrmedel kan styra utvecklingen åt rätt håll. Speciellt om de kombineras med regleringar. Grundtanken är att den som förorenar ska betala. Det ska vara dyrt att släppa ut koldioxid och att förstöra den biologiska mångfalden. Det ska vara billigt att göra rätt. Det är dit vi ska, det är långt innan vi är där. Kräv mer av politikerna.

Konsumtion

Att inte konsumera är förstås bäst och framförallt att inte göra det i onödan. När vi konsumerar så ska vi göra det på ett hållbart sätt. Återanvändning och återvinning är bra. Miljömärkt och Fairtrade är också bra. Välj märkningar som är transparenta. De flesta märkningarna har sina brister, men de har som mål att driva utvecklingen åt rätt håll. Vilka som står bakom märkningen är viktigt och att den är av Typ 1, vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. 

Om det är producenten själv som står bakom märkningen finns risken att kortsiktiga ekonomiska drivkrafter kan få allt för stor betydelse. De flesta miljömärkningarnas kriterier förhandlas fram av parter med olika mål för att nå en uppslutning kring resultatet. 

Miljömärkningar

Bra miljöval (Falken) är Naturskyddsföreningens märke. De har tuffa krav.

KRAV drivs av  en ideell förening och sätter tuffa krav och lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.

Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 

MSC är den bästa miljömärkningen för fisk även om den ibland hotas av för mycket kompromisser.

Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

EU-Blomman  (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.

FSC – för skogsprodukter är en global märkning, vilket både är en styrka vad gäller geografisk täckning, men också en utmaning i att inte urvattnas av så många olika intressen världen över. Märkningen har blivit ifrågasatt, men i dagsläget finns ingen annan märkning.

Checklista för leverantörer kommer snart