Som artist, kulturarbetare eller arrangör finns det många sätt att arbeta för hållbarhet. Artister för Miljön har här tagit fram tips på hur man kan tänka, såväl i jobbet som privat.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev om miljökommunikation

Se vårt samlade utbildningsmaterial https://www.miljotrappan.se/

Här kan du läsa om:

 • Resor och transporter
 • Ekonomi
 • Konsumtion
 • Miljömärkningar
 • Sugen på att läsa ännu mer om miljö och klimat? Artisten och AfM:s styrelseledamot Erik Winqvist har samlat en kunskapskälla och prioriterade budskap. Han har också tagit fram utbildningspaket i viktiga aktuella miljöfrågor som AfMs medlemmar fritt kan nyttja

Resor och Transporter

Ta tåget, gå eller cykla är det enkla rådet. Res mindre är ett annat bra råd. Artister måste oftast anpassa sig efter arrangörernas önskemål, och då funkar inte alltid tåg eller mindre resande.

Det är viktigt att bränslet kommer från hållbara källor, och att fossila bränslen och energikällor undviks i största möjliga mån. Om du använder el, biobränsle, vätgas eller något annat förnybart kan du titta efter miljömärkning. Hittar du inget? Hör av dig till de berörda aktörerna för att driva på och kräva hållbart bränsle av beslutsfattare och transportfirmor.

Om du väljer att klimatkomponera enligt Artister för Miljöns förslag så ökar du kostnaden för resor lite grann. Många menar att det i sig gör att vi effektiviserar resandet. Dessutom används pengarna till något bra som driver utvecklingen i rätt riktning.

Ekonomi

Många forskare menar att man med ekonomiska styrmedel kan styra utvecklingen åt rätt håll. Speciellt om de kombineras med regleringar. Grundtanken är att den som förorenar ska betala. Det ska vara dyrt att släppa ut koldioxid och att förstöra den biologiska mångfalden. Det ska vara billigt att göra rätt. Det är dit vi ska, det är långt innan vi är där. Även här behöver vi kräva mer av politikerna.

Konsumtion

Att inte konsumera är förstås bäst och framförallt att inte göra det i onödan. När vi konsumerar så ska vi göra det på ett hållbart sätt. Återanvändning och återvinning är bra. Miljömärkt och Fairtrade är också bra. Välj märkningar som är transparenta. De flesta märkningarna har sina brister, men de har som mål att driva utvecklingen åt rätt håll. Vilka som står bakom märkningen är viktigt, att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. 

Om det är producenten själv som står bakom märkningen finns risken att kortsiktiga ekonomiska drivkrafter kan få allt för stor betydelse. De flesta miljömärkningarnas kriterier förhandlas fram av parter med olika mål för att nå en uppslutning kring resultatet. 

Miljömärkningar

 • Bra miljöval (Falken) är Naturskyddsföreningens märke. De har tuffa krav.
 • KRAV drivs av en ideell förening och sätter tuffa krav och lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.
 • Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 
 • MSC är den bästa miljömärkningen för fisk, även om den ibland hotas av för mycket kompromisser.
 • Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.
 • EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser.
 • EU-Blomman (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.
 • FSC – för skogsprodukter är en global märkning, vilket både är en styrka vad gäller geografisk täckning, men också en utmaning i att inte urvattnas av så många olika intressen världen över. Märkningen har blivit ifrågasatt, men i dagsläget finns ingen annan märkning.