Policy för samarbete med företag, föreningar och organisationer

Artister för Miljön

 

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH ANDRA

ORGANISATIONER.

(Antagen styrelsens möte 2011-10-06)

 

AfM samarbetar i olika sammanhang med företag, föreningar och andra organisationer för att driva vår verksamhet och genomföra enskilda projekt. AfMs samarbeten kan exempelvis omfatta genomförande av gemensamma kampanjer eller projekt på kort och lång sikt, marknadsföring och exponering i miljöer som bedöms viktiga för AfM eller aktiviteter som ger ekonomiska medel till AfM, inklusive sponsring och lotterier.

 

AfMs samarbeten bygger inte främst på hur väl samarbetspartnern driver sitt eget miljöarbete utan i större grad på den möjliga nytta samarbetet har möjlighet att ge. AfM gör alltid en bedömning av våra samarbetspartners miljöarbete och trovärdighet på miljöområdet innan vi inleder ett samarbete. Vi ska även analysera den tänkte samarbetspartnerns motiv till samarbete. Risken att AfM kan stödja verksamhet som är miljöskadlig och hur vår trovärdighet kan påverkas av samarbetet är viktigt att bedöma. Vår trovärdighet ska byggas upp långsiktigt och är redan nu under uppstarten en av våra viktigaste tillgångar.

 

AfMs samarbeten begränsar inte vår möjlighet att kritisera beslut som är dåliga för miljön. AfM ska alltid ha möjlighet att agera och uttala oss i linje med våra mål och värderingar, och därmed även kunna kritisera samarbetspartnern i olika miljöfrågor, där så är motiverat. AfM ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om samarbetspartnern agerar på ett sätt som inte stämmer överens med våra värderingar eller arbetssätt. Våra samarbetspartner ska vara informerade om denna ”illerklausul”.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *