Artister för Miljön bildades som ett nätverk för miljöarbete i oktober 1990. Sammanlagt deltog över 80 artister från film-, media-, musik- och teaterbranschen.

Allt startade med en rad seminarier för artister som Det Naturliga Steget höll i. Seminarierna skapade ett intresse och vilja hos många artister att tillsammans uppmärksamma miljöfrågorna.

En rad spännande projekt genomfördes som ”Artistgalan för miljön” under Stockholm Water Festival och miljötåget “Ekomotivet” med utställningar och uppträdanden runt om i Sverige.

Artister för miljön 1990

Ordförande för Artister för Miljön på 1990-talet var Anni Frid Lyngstad. Övriga styrelsemedlemmar var Malin Berghagen, Jan Malmsjö, Anders Linder, Bibi Andersson, Monica Dominique och Carl-Axel Dominique.

I dagens kommunikation kring hållbarhetsfrågor används ofta en faktabaserade information som i många situationer kan behöva ett artistiskt komplement. Därför behövs Artister för Miljön både som nätverk, agentur samt kunskapsförmedlare i hållbarhetsfrågor även idag. I början på 2011 ombildades Artister för Miljön till en ideell organisation.

 

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *