ecoera

EcoEra skördar koldioxid från atmosfären och ger åkerjordar nytt liv.

EcoEra AB är ett bolag uppstartat från Chalmers Tekniska Högskola genom Chalmers Entreprenörskola och Encubator. Företaget tillhandahåller minusutsläpp av koldioxid genom att bygga en sk. biokolsänka i åkermark. Detta görs genom EcoEras plattform BIOSFAIR™. Här används restprodukter från jordbruket som, genom anläggningen BIOAGRO Energy – utnämnd till Best of the Best av EU-kommissionen – omvandlas till pellets, enligt speciella recept.

Dessa bioagropellets omvandlas sedan till biokol, som tillförs åkerjordar i Sverige. Detta kol, som kommer från atmosfären, stabiliseras därmed bort från atmosfären och ett minusutsläpp uppstår. När biokolet väl sitter fast i åkerjorden sitter det där under över 1000 år och gör inte skada i atmosfären genom växthuseffekten. Istället fungerar kolet som ett konstant jordförbättringsmedel, som ger ökad skörd för odlaren. Biokolet minskar även kväveläckage från åkerjorden samt förhindrar avrinning av fosfor från jorden genom att binda in dessa näringsämnen och göra dem tillgängliga för växternas rötter.

EcoEra och BIOAGRO Energy kombinerar ihop bioenergi, jordbruk och klimat i en unik plattform – EcoEra BIOSFAIR™.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *