JAN SANDSTRÖM – ACQUA ALTA

Jan Sandström är en av Sveriges mest namnkunniga och spelade kompositörer internationellt och kommer att skriva ett verk för Serikon som är konsertens titel- och huvudnummer. Texten som verket baseras på är skriven av den indisk-amerikanska poeten Meena Alexander med titeln ”Acqua Alta” publicerad i diktsamlingen ”Quickly changing river” (2008), samt en ännu ej fullbordad dikt vilken skrivs speciellt till detta ändamål och kommer att beröra den globala klimatfrågan.

 

LEXANDER CAMPKIN – DESIRES WITHER THE HEART

Den polske samhällsfilosofen, tillika professor i sociologi, Zygmunt Bauman formulerar i boken ”Konsumtionsliv” att konsumtion är i sig något flyktigt och våra dagars konsumtionssamhälle är ett tillstånd av evig otillfredsställelse, där den ena frestande nyheten jagar den andra i halsbrytande fart – även kallat ”Nextopia” av handelsprofessorn Micael Dahlén . Lexander Campkin är en ung, brittisk kompositör som redan vunnit flera prestigefyllda priser. Hans verk kommer att baseras på en text ur Tao Te Ching, där en av textraderna i engelsk översättning utgör verkets titel. Verket är tänkt att belysa det faktum att dagens klimatsituation har uppstått som ett resultat av att vi idag inte klarar av att ställa om vår livsstil från vårt omfattande konsumerande – att man generellt strävar efter mer än man egentligen behöver, kort sagt –  Desires wither the heart.

 

SERIKON

Serikon består av historiska instrument och sångare. Ensemblens mål är att levandegöra tidig musik genom improvisation samt placera de historiska instrumenten i en ny konstnärlig kontext genom samarbete med nutida tonsättare och genom detta också kunna lyfta fram aktuella samhällsfrågor som ensemblen anser viktiga. Serikon består av speciellt utvalda musiker som verkar på högsta internationella nivå. Läs, och lyssna, mer på www.serikon.org

 

ERIK WESTBERGS VOKALENSEMBLE

Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16 sångare. Ensemblens medlemmar är verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare och kommer från norra Sverige och Finland. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 40-tal verk av bland andra Gunnar Eriksson, Mats Larsson Gothe, Anders Nilsson, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt. Ett 15-tal turnéer till Europa, Asien, Sydamerika och USA har genomförts.

 

ARTISTER FÖR MILJÖN

Artister för Miljön är en ideell organisationen med syfte att sprida kunskap om sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor. Detta ska ske med hjälp av artistisk verksamhet i dialog med vetenskaplighet. Organisationen samlar kompetens och engagemang bland artister, underhållare, föreläsare och vetenskapsmän.

 

Läs mer om projektet på:
www.serikon.se

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *