biorecro

Vi tar bort koldioxid från atmosfären och lagrar den i underjorden.

Biorecro erbjuder klimatstädning med BECCS, en ny typ av extern åtgärd för företag och organisationer som vill ta sitt klimatansvar fullt ut. Med hjälp av en teknologi som kallas BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage) samlar vi in koldioxid (CO2) från atmosfären och återför den ner i underjorden. Detta skapar så kallade minusutsläpp, eller motsatsen till CO2-utsläpp, vilket städar upp de utsläpp som er verksamhet orsakar.

BECCS-teknologin innebär att koldioxidlagringsteknik appliceras på anläggningar som eldar eller processar biomassa, exempelvis biomasseeldade kraftvärmeverk, pappersmassabruk, etanolfabriker eller biogasanläggningar. När koldioxid från dessa anläggningar fångas in och förs ned i underjorden, skapas ett nettoflöde av koldioxid från atmosfären till underjorden.

BECCS-teknologin bedöms av såväl IPCC (FN:s klimatpanel) som IEA (internationella energimyndigheten) och OECD vara en avgörande teknologi för att nå viktiga klimatmål, såsom 350 ppm-målet och 2-gradersmålet. Till skillnad från konventionella klimatkompensationer som endast minskar ökningstakten av fossila CO2-utsläpp, återställer minusutsläppen atmosfären. Därför finns det stora möjligheter att med hjälp av Biorecros BECCS-satsning stärka sin profilering som en föregångare och ledare inom klimat och hållbarhet.

Världens första BECCS-demonstration har nu byggts i samarbete med Biorecros partners. Den är en stor demonstrationsanläggning i USA inom ramen för det amerikanska energidepartmentets projekt Midwest Geologic Sequestration Consortium. Den började nedpumpning i november 2011. Två andra projekt planeras att uppföras under 2012-2014, med hjälp av expertis från Kansas Geological Survey i Kansas och Energy and Environmental Research Center vid University of North Dakota i USA. Utöver dessa finns samarbeten med planerade projekt i Europa och Sydamerika.

Biorecro erbjuder kunder att städa bort de CO2-utsläpp som uppstår i samband med verksamheten. På så sätt finns en unik chans att bli bland de första företagen i hela världen som tar ansvar för sina koldioxidutsläpp fullt ut genom minusutsläpp med Biorecro.

Biorecro AB
Adress: Box 3699
103 59 Stockholm
Telefon: 08-678 75 01
Fax: 08-611 42 10
E-post: info@biorecro.se
Hemsida: www.biorecro.se

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *