Som skådespelare och artist vet jag att man kommunicerar bäst med undertexter, bilder, berättelser och liknelser.  Fakta och resonemang är viktiga, men kommunicerar dåligt. Till exempel kan jag på scen säga att ”kärlek är viktigt”. Det är sant och går fort att säga, men det kommunicerar först när man ”krånglar till det”. Skriver en dikt […]
Vi människor och artister står för utsläpp och negativ påverkan på naturen. Därför erbjuder AfM något som vi kallar för ”Klimatkomposition”.  ”Heter det inte kompensation?”, kanske du tänker. Nja, vi i Artister för Miljön tror inte att man kan kompensera för sina utsläpp. Men man kan fortfarande göra bra saker för både klimatet och naturen. […]