Kallelse till årsmöte

Dagordning för Årsmötet 2022
Måndagen den 25 april klockan 17.30.
Plats scandic Hotels Gran Central, Stockholm. Eller via Zoom. Anmäl om du tänker komma till info@artisterformiljon.se

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerade tillika rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning för föregående år ska fastställas
 • Revisionsberättelsen
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 • Val av styrelse
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Information om verksamhetsplan kommande år
 • Beslut om årsavgift för medlemskap
 • Beslut om arvodering för styrelsemedlemmar
 • Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • Ärenden som väckts av medlem
 • Övriga frågor

Årsredovisningen når du genom att klicka här.

NYHET 2021-09-15

Inbjudan till Workshop 

Välkomna att diskutera hur en gemensam digital hållbarhetsplattform för artister skulle kunna utformas

När?Fredag 24/9 kl 17-20. Mötet sker fysiskt på Subtopia, Rotemannavägen 10 i Alby, Botkyrka eller digitalt på Zoom. Vi bjuder på lättare tilltugg och dryck. Anmäl ditt deltagande senast tisdag 21/9 på info@artisterformiljon.se. Det finns ett begränsat antal platser.

Bakgrund

Under våren 2021 genomförde Artister för Miljön en förstudie angående en framtida gemensam europeisk plattform för liknande kulturorganisationer som arbetar för miljön. Projektet stöttas och finansieras av EU The Greens. Resultatet av förstudien finns att läsa här: https://docs.google.com/document/d/16NrIHw18uqrrp-lPSraDHzvPDPxc-NBiKALif1TWxHw/edit

Förutom AfM:s nuvarande styrelse deltar Pär Holmgren, tidigare styrelseledamot och utbildningsansvarig i AfM och numera EU-parlamentariker.

Om Subtopia 

Söder om Stockholm, i Botkyrka kommun, hittar du det kreativa klustret Subtopia. Här arbetar artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer med att förverkliga sina drömmar och göra världen lite bättre.

NYHET 2021-03-24

Artister för Miljön välkomnar alla medlemmar till årsmötet

Datum: Måndagen den 19 april 2021 kl. 17.00

Plats: Digitalt möte på Zoom

Klicka på länken nedan eller kopiera in/skriv in den manuellt på webben för att ansluta till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/89235347907?pwd=VksxRTlsZXEzNzRyVVlyN3BlZFBydz09

Meeting ID: 892 3534 7907     Passcode: 213824

Årsbokslut: https://bit.ly/3rcIlWl

Agenda:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Information om verksamhetsplan och budget för 2021
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

PRESSMEDDELANDE 2020-12-14

Ny generalsekreterare till Artister för Miljön

Emily Feijen har utsetts till ny generalsekreterare för den ideella organisationen Artister för Miljön, som nu varit verksamma i 30 år. Hon tillträder omgående och kommer att arbeta aktivt med organisationens huvudområde – att rusta artister som spridare av hållbarhet.

Med sig till organisationen har Emily erfarenheter från att driva efterfrågan på ekologiska produkter, både i sin roll som marknadschef på det globala hållbarhetsföretaget Weleda och som talesperson i Svensk handels miljögrupp för ekologiska livsmedel. Under de senaste åren har Emily arbetat med kommunikation och samarbeten inom flera ideella organisationer, såsom Sveriges Stadsmissioner och senast Naturskyddsföreningen.

“Jag är så glad för möjligheten att kunna påverka samhället i en positiv riktning för klimatet tillsammans med ett gediget nätverk av fantastiska artister och medarbetare. Genom artisternas plattformar och kanaler kan vi nå ut till ett stort antal människor med inspiration för ett mer hållbart klimat på ett lustfyllt sätt. Mitt mål är att se till så att artisterna får de bästa tänkbara verktygen för detta”, säger Emily Feijen.

Artister för Miljön är ett yrkesnätverk för artister och kulturskapare som bildades 1990 och med Anni-Frid Lyngstad, känd som Frida från ABBA, som föreningens förste ordförande. De senaste sex åren har över 400 artister gått utbildningen; musiker, skådespelare, konstnärer och andra kulturskapare som på olika sätt vill bidra till en hållbar värld. Bland artisterna syns namn som Danny Saucedo, Jakob Samuel, Magnus Carlson och Malena Ernman.

“Vi är enormt glada över att ha tillsatt en så kompetent och driven generalsekreterare för Artister för Miljön, som kliver in med fullt fokus på kärnverksamheten. Vi behövs mer än någonsin och jag är övertygad om att Emily är rätt person för att stärka arbetet att stötta artisters och kulturarbetares hållbarhetsengagemang”, säger Erik Winqvist, artist, styrelseledamot och föreningens talesperson för skogsfrågor.

För mer information:

Emily Feijen, Generalsekreterare mobil: 0706-659520 e-mail: emily.feijen@gmail.com

Jan Peter Bergkvist, Ordförande mobil: 0766-336868 e-mail: janpeter.bergkvist@sleepwell.nu

LADDA NER PRESSBILD PÅ EMILY